Taiteestani

Tauluni syntyvät hitaasti, kerrostuen moneen tasoon. Kuten hyvä vertaus, niitä ei voi purkaa jäännöksettä sanoiksi. Lopputuloksena syntyy yhden sijaan useita päällekkäisiä tarinoita.

Yritän luoda tauluihini aina kiinnostavia pintoja ja väriharmonioita. Liikun figuratiivisuuden ja abstraktion välimaastossa tasapainoillen samalla yksityiskohtaisen ja suurpiirteisen maalausotteen välillä. Maalaan ensisijaisesti pensselillä, mutta käytän apunani myös painotekniikoita erilaisten orgaanisten tekstuurien luomisessa.

Etsin inspiraatiota töihini ennen kaikkea luonnosta ja ihmisestä. Tämän hetkisissä maalauksissani näkyy erilaisia orgaanisten muotojen asetelmia. Nämä maalaukset tutkivat sellaisten materiaalisten prosessien luonnetta, joita kutsumme ”elämäksi”. Samalla ne tutkivat rajaa elävän ja ei-elävän materian välillä. Elävät prosessit kiehtovat minua vaikeaselkoisuutensa takia: käytännön tasolla on helppo ymmärtää, mitä elämä on – mutta filosofisella tasolla elämän määritteleminen osoittautuu haastavaksi.

Maalausteni pinnat syntyvät pääasiassa kerroksittaisella maalaustekniikalla. Tästä syystä niiden täytyy myös aina välillä kuivahtaa hetki. Tämä antaa tauluille aikaa hengittää – ja minulle mahdollisuuden päästää niistä irti, jotta voin nähdä ne taas uusin silmin jatkaessani maalaamista. Hitaan maalausprosessin tuloksena syntyy mielestäni hyvin katselua kestäviä maalauksia, joissa katsojan silmä saa seikkailla pitkään kyllästymättä.

Viimeisin näyttely

Suon pinnassa 21

Galleria Koppelo
Kauppakatu 14, Tampere

8.1.-31.1.2021

Tilaa uutiskirjeeni